wz

HRADY A ZÁMKY

Mé weby:
astrologie
panovníci Francie

Doporučuji:


Seeberg

románsko-gotický hrad
www.hradhouska.cz

Založen zřejmě okolo roku 1200, poprvé připomínán až roku 1322, kdy získal Chebsko Jan Lucemburský.
Dále patřil králi, od 15. století několikrát změnil majitele (Junkerové, Šlikové atd.), za třicetileté války roku 1635 dobyt Königsmarkem a vypleněn.
Roku 1703 hrad definitivně získalo město Cheb a drželo jej až do 20. století.
Z původního hradu zachována věžovitá brána nad příkopem, část obvodové hradby a zdivo paláce. Úpravy z 2. poloviny 15. a 16. století (tehdy rozdělen na dnešní dvě části), naposledy z počátku 20. století (J. Pröckel, tehdy na vnější a vnitřní brány zavěšeny znaky majitelů hradu).
(převzato z: www.pametihodnosti.cz )