wz

HRADY A ZÁMKY

Mé weby:
astrologie
panovníci Francie

Doporučuji:


Loket nad Ohří

gotický hrad
www.hradloket.cz

Malebný gotický královský hrad založen ve 13. stol. na místě starší románské stavby.Karel IV., který v Lokti často pobýval a jako dítě zde byl vězněn, zařadil Loket mezi města, která nesmějí být zcizena od české koruny. Za vlády jeho syna Václava IV. se uskutečnila celková rekonstrukce hradu.
První přímá zpráva o Lokti pochází z roku 1239. V té době se hrad stává správním střediskem pohraničního území mezi Čechami a Chebskem, zalidňovaného novými kolonisty. K vojenskému zajištění celého kraje ustanovil Přemysl Otakar II. tzv. manské zřízení, jemuž stál v čele královský purkrabí. Význam hradu potvrdil Jan Lucemburský a Karel IV., který jej zařadil mezi tzv. nezcizitelné královské hrady.
Za Václava IV. byl hrad přestavěn do podoby, kterou si ve svém celku zachoval dodnes.
Za Lucemburků byl hrad dějištěm důležitých mezistátních jednání. Ve válkách husitských zachoval Loket věrnost katolictví a císaři Zikmundovi, který jej zastavil svému kancléři Kašparu Šlikovi. Šlikové se snažili získat hrad i město do dědického vlastnictví, což se jim po požáru v roce 1473 přes silný odpor měšťanů podařilo.
V 16. století byl hrad opět upravován. V době stavovského odboje roku 1547 proti Ferdinandovi Habsburskému se město na rozdíl od Šliků postavilo na královu stranu. Získalo řadu výhod a roku 1598 správu kraje. Nastal úpadek hradu, který byl zčásti využíván hospodářsky.
Roku 1822 byly některé budovy zbořeny, jiné sníženy. Byl tu uložen archív, roku 1889 zřízena věznice a v roce 1898 instalovány sbírky městského muzea, pro něž byl adaptován tzv. markrabský dům. Po roce 1945 byla expozice rozšířena i do upravených prostor horního hradu. Hrad i město jsou malebně rozloženy na svahu nad Ohří v romantickém zalesněném údolí. Tyto přednosti sem vábily řadu návštěvníků nedalekých lázní Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Z nejvýznamnějších lze uvést J. W. Goetha, který se sem několikrát vrátil. Nejstarší stojící částí dnešního hradu, pocházející ze samých počátků jeho výstavby, je pozdně románská rotunda, pojatá později do sv. křídla jakou točité schodiště. Ostatní stavby kolem nádvoří - brány, markrabský dům při vstupní cestě a čtverhranná hradní věž - pocházejí až z doby Václava IV. z roku 1400.
Některé doplňky hradních budov a zejména dělové bašty byly připojeny až v době Šliků. Při úpravách v 1. polovině 19. století byly sneseny některé části uvnitř hradu, čímž bylo vytvořeno rozlehlé nerovné nádvoří, obklopené souvislou zástavbou budov s vyčnívajícími helmicemi věží. Dnešní přísný dojem je dán především zjednodušujícími úpravami z 1. poloviny 19. století, kterým podlehla velká část kamenické výzdoby.
Po dlouhou dobu, kdy byl hrad majetkem města, byly prováděny jen nejjednodušší opravy, takže se v interiérech jen ojediněle zachovaly doklady původní kamenické výzdoby. Některá okenní ostění a portály byly vytesány již v době Václava IV., jiné se hlásí do šlikovské doby 15. a 16. století.
Na začátku 19. stol. byl zchátralý hrad přestavěn na městskou věznici, která byla zrušena v roce 1948. V roce 1992 byl navrácen městu a od roku 1993 je zpřístupněn veřejnosti.
(převzato z: www.pametihodnosti.cz )