wz

HRADY A ZÁMKY

Mé weby:
astrologie
panovníci Francie

Doporučuji:


Houska

goticko-renesanční hrad
www.hradhouska.cz

Hrad postavenv lokalitě bývalého hradiště snad pány z Dubé jako raně gotické sídlo s vlivem cistercko - burgundské huti v letech 1280-1290.
Kolem roku 1590 přestavěn v renesanční zámek. Z vlastníků lze jmenovat významnější rody jako např. páni z Dubé, Smiřický, Hrzánové, Valdštejnové, Kounicové.
V roce 1823 (za Kouniců) upravován, v r. 1924 od rodu Andrássy kupuje Housku Josef Šimonek (president Škodových závodů, senátor), v roce 1930 byl hrad restaurován.
Po II. sv. válce zde byl umístěn depozitář knihovny v Klementinu, v 80. letech 20. stol. hrad vlastnila Spolana Neratovice.
Dnes hrad vlastní restituenti (pravnuci J. Šimonka). Opravy objektu postupují každoročně o 2 - 3 komnaty.
Hrad je masívní stavba na čtyřúhelníkovém půdorysu s uzavřeným středním nádvořím. Zachována gotická okénka. Sgrafita na fasádě novodobá. Na střeše rozhledová vížka.
(převzato z: www.pametihodnosti.cz )