wz

HRADY A ZÁMKY

Vítám Vás

Vítám zde všechny návštěvníky mého webu.
Rozhodla jsem se, že vytvořím stránky, kam budu ukládat fotky navštívených hradů a zámků.
Jelikož ale po hradech nejezdím až tak často, budou fotky přibývat pomalu.
Snad se Vám i tak budou líbit.

Sloup v Čechách

Pozoruhodný skalní hrad Sloup, stojící kdysi na okraji rozsáhlých hvozdů, vděčil za svůj vzhled okolnostem. Jednak tudy probíhala stará solní cesta z Míšně přes Lipou do Žitavy, Sloup v Čechách jednak sama příroda nabízela výhodné místo v podobě mohutného osamoceného oblouku pískoviště vystupujícího do výše 33 m z širokého údolí. Kolmé stěny, které daly skalisku jméno snad již za srbských Milčanů, předurčovaly náhorní plošinu, měřící v delší ose 90 m, pro založení bezpečného a pro nepřítele téměř nedobytného sídla...více)

Bezděz

Hrad založil jako opěrný bod panovnické moci v severních Čechách král Přemysl Otakar II. Stavba započala po r. 1260 a dokončena v hlavních rysech byla r. 1278. Bezděz Hrad byl postaven jako pevnost podle nejlepších obranných poznatků té doby. Jádrem stavby byl horní hrad s královským palácem, kaplí a 30m vysokou obrannou věží. Po smrti Přemysla Otakara II. zde byl i vězněn Václav II se svou matkou. Až do vlády krále Zikmunda byl hrad většinou v držení panovníka, poté byl zastaven a majitelé se často měnili...více)

Houska

Hrad postavenv lokalitě bývalého hradiště snad pány z Dubé jako raně gotické sídlo s vlivem cistercko - burgundské huti v letech 1280-1290. Houska Kolem roku 1590 přestavěn v renesanční zámek. Z vlastníků lze jmenovat významnější rody jako např. páni z Dubé, Smiřický, Hrzánové, Valdštejnové, Kounicové. V roce 1823 (za Kouniců) upravován, v r. 1924 od rodu Andrássy kupuje Housku Josef Šimonek (president Škodových závodů, senátor) ...více)

Seeberg

Založen zřejmě okolo roku 1200, poprvé připomínán až roku 1322, kdy získal Chebsko Jan Lucemburský. Seeberg Dále patřil králi, od 15. století několikrát změnil majitele (Junkerové, Šlikové atd.), za třicetileté války roku 1635 dobyt Königsmarkem a vypleněn. Roku 1703 hrad definitivně získalo město Cheb a drželo jej až do 20. století. Z původního hradu zachována věžovitá brána nad příkopem, část obvodové hradby a zdivo paláce. ...více)

Loket nad Ohří

Malebný gotický královský hrad založen ve 13. stol. na místě starší románské stavby.Karel IV., který v Lokti často pobýval a jako dítě zde byl vězněn, zařadil Loket mezi města, která nesmějí být zcizena od české koruny. Houska První přímá zpráva o Lokti pochází z roku 1239. V té době se hrad stává správním střediskem pohraničního území mezi Čechami a Chebskem, zalidňovaného novými kolonisty. K vojenskému zajištění celého kraje ustanovil Přemysl Otakar II. tzv. manské zřízení, jemuž stál v čele královský purkrabí. ...více)